Davorin Pavelić

Davorin Pavelić

hrDavorin Pavelić je osnivač CERP-a i unutar organizacije obnaša funkciju zamjenika predsjednika centra. Gospodin Pavelić ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju projektima ekonomskog razvoja, kreiranju i analizi ekonomskih i socijalnih politika i implementiranju projekata stvaranja dobre javne uprave. Uspješnoj konzultantskoj karijeri je prethodilo dogugodišnje radno iskustvo u Svjetskoj banci (International Finance Corporation (IFC)), PricewaterhouseCoopers (PwC), International Management Group (IMG), itd. U posljednjih 7 godina, gospodin Pavelić je radio kao nezavisni konzultant na velikom broju projekata financiranih od strane United Nations Development Programme (UNDP ), European Commission (EC) i drugih multilateralnih i bilateralnih razvojnih agencija i organizacija.

Područja interesa i ekspertize su regionalni i lokalni ekonomski razvoj, tržište rada i razvoj privatnog sektora i malih i srednjih poduzeća. Gospodin Pavelić je magistar ekonomskih znanosti i doktorand na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 
 
 

enDavorin Pavelic is CERP’s founder and he holds the function of its Vice President. Mr. Pavelic has more than a decade-long experience in management of projects of economic development, creation and analysis of economic and social policies and implementation of the good governance projects. Prior to his successful career as a consultant, for a number of years he worked with the World Bank (International Finance Corporation (IFC)), PricewaterhouseCoopers (PwC), International Management Group (IMG), Crown Agents, etc. In the last seven years, Mr. Pavelic has been engaged as an independent consultant on a number of projects funded by the United Nations Development Programme (UNDP, European Commission (EC)/European Union (EU), other multilateral and bilateral agencies and organizations.

His area of interest and expertise are regional and local economic development, labour market and development of private sector and SMEs. Mr. Pavelic holds MBA and MSc in Finance and he is a PhD candidate at the Economic Faculty in Zagreb.